Strona Główna Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

Jesteś naszym  Liczniki na strone  gościem
! ! ! UWAGA ! ! !
Nowa siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu
znajduje się przy ul. Żarskiej 19 w Żaganiu


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze, który podporządkowany jest  Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych.


!!! UWAGA !!!
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej posiadających prawo jazdy kat. "C+E" i "D" oraz orzeczenie psychologiczne do wykonywania zawodu kierowcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 475 92 56.
!!! UWAGA !!!

Od dnia 01.08.2014r. obowiązuje nowelizacja Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej  

 >>> POBIERZ <<<

 NAGRODY DLA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

     Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach trwania kontraktu, odbytych planowanych ćwiczeniach rotacyjnych i uzyskaniu z tych ćwiczeń pozytywnych ocen, mogą otrzymać od swoich dowódców nagrody finansowe w wysokości do 2000 zł.

     Szczegółowe zasady przyznawania nagród regulują Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród żołnierzom niezawodowym ( Dz. U. Nr 140 poz. 821) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. Nr 140 poz. 822).


**** 100% ABSOLWENTÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO MA ZAGWARANTOWANĄ PRACĘ ****
 

 

 

WSzW w Zielonej Górze

WKU w Gorzowie Wlkp.

WKU w Zielonej Górze

11 LDKPanc

34 BKPanc

11 bdow

Inspektorat Wsparcia SZ

MON