Strona Główna Strona Główna
STRONA GŁÓWNA

Jesteś naszym  Liczniki na strone  gościem
! ! ! UWAGA ! ! !
Nowa siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu
znajduje się przy ul. Żarskiej 19 w Żaganiu


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze, który podporządkowany jest  Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych.


UWAGA

ŻOŁNIERZE REZERWY !

W terminach od 20-29.10.2014 i 12-21.11.2014r. odbędą się ćwiczenia żołnierzy rezerwy w 34 BKPanc i 11 bdow.

Ochotników prosimy o zgłaszanie się do WKU w Żaganiu ul. Żarska 19 w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Tel. kontaktowy 68 475 92 69  lub 68 475 92 55

!!! UWAGA !!!

Od dnia 01.08.2014r. obowiązuje nowelizacja Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej  

 >>> POBIERZ <<<

 NAGRODY DLA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

     Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach trwania kontraktu, odbytych planowanych ćwiczeniach rotacyjnych i uzyskaniu z tych ćwiczeń pozytywnych ocen, mogą otrzymać od swoich dowódców nagrody finansowe w wysokości do 2000 zł.

     Szczegółowe zasady przyznawania nagród regulują Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród żołnierzom niezawodowym ( Dz. U. Nr 140 poz. 821) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. Nr 140 poz. 822).


**** 100% ABSOLWENTÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO MA ZAGWARANTOWANĄ PRACĘ ****
 

 

 

WSzW w Zielonej Górze

WKU w Gorzowie Wlkp.

WKU w Zielonej Górze

11 LDKPanc

34 BKPanc

11 bdow

Inspektorat Wsparcia SZ

MON