Strona Główna Strona Główna
STRONA GŁÓWNA

Jesteś naszym  Liczniki na strone  gościem
! ! ! UWAGA ! ! !
Nowa siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu
znajduje się przy ul. Żarskiej 19 w Żaganiu


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze, który podporządkowany jest  Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych.


INFORMUJEMY,ŻE TRWA NABÓR

DO 34 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ W ŻAGANIU.

KWALIFIKACJE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

- 06 sierpnia 2014R.

- 20 sierpnia 2014R.

POZOSTAŁE TERMINY BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO.

>>>> WIĘCEJ INFORMACJI <<<<

!!! UWAGA !!!

Od dnia 01.08.2014r. będzie obowiązywać nowelizacja Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej  

 >>> POBIERZ <<<


PIERWSZE LEOPARDY JUŻ W ŻAGANIU


>>> WIĘCEJ <<<!!! UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH !!!

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Żaganiu informuje o planowanym uruchomieniu służby przygotowawczej

pełnionej w kilku okresach dla studentów uczelni stacjonarnych,

gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie

do tej służby warunkuje jej ukończenie w trakcie studiów.

>>>> SZCZEGÓŁY <<<<


WYSZUKIWARKA WOLNYCH STANOWISK    NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

NAGRODY DLA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

     Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach trwania kontraktu, odbytych planowanych ćwiczeniach rotacyjnych i uzyskaniu z tych ćwiczeń pozytywnych ocen, mogą otrzymać od swoich dowódców nagrody finansowe w wysokości do 2000 zł.

     Szczegółowe zasady przyznawania nagród regulują Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród żołnierzom niezawodowym ( Dz. U. Nr 140 poz. 821) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. Nr 140 poz. 822).


**** 100% ABSOLWENTÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO MA ZAGWARANTOWANĄ PRACĘ ****
 

 

 

WSzW w Zielonej Górze

WKU w Gorzowie Wlkp.

WKU w Zielonej Górze

11 LDKPanc

34 BKPanc

11 bdow

Inspektorat Wsparcia SZ

MON